Pierwsza wizyta

Co wziąć na wizytę?

Na pierwszą wizytę zabierz ze sobą:

  • Aktualne wyniki badań
  • Spis zażywanych leków i suplementów
  • Karty informacyjne na temat przebiegu choroby
  • Uzupełniony kwestionariusz żywieniowy i dzienniczek żywieniowy 24-godzinny

Przebieg wizyty

Na pierwszej wizycie zostaną przeprowadzone:

  • Wywiad żywieniowy i lekarski w celu oceny aktualnego stanu zdrowia
  • Analiza składu ciała

Na pierwszej wizycie omówię wstępne zalecenia dotyczące zdrowego stylu życia i żywienia. Jeśli to możliwe skoryguję dotychczasowe błędy żywieniowe. Zostaną określone mocne strony obecnego stylu życia.

Pierwsza konsultacja ma na celu wzajemne poznanie się i określenie charakteru dalszej współpracy. W związku z tym nie ma możliwości, aby już na tej konsultacji otrzymać dietę. Dieta zostanie przygotowana indywidualnie po zebraniu dokładnego wywiadu żywieniowego. Jeżeli do jej wykonania konieczne będą dodatkowe badania lub wizyta u lekarza specjalisty dieta zostanie ułożona po otrzymaniu wyników czy zaleceń lekarskich.

Dla niektórych pacjentów pierwsza wizyta stanowi dostateczny bodziec do trwałych modyfikacji swojej diety. Zdobyta wiedza podczas wizyty pozwala wyeliminować ewentualne błędy żywieniowe. Dla innych jest to praca do wykonania przed kolejną wizytą.