Wizyta kontrolna

W trakcie wizyt kontrolnych zostaną przeprowadzone

  • Analiza składu ciała, która ma na celu określenie zmian zachodzących w organizmie.
  • Wydanie i omówienie diety dostosowanej do potrzeb i możliwości Pacjenta.

Ustalenie indywidualnej diety może zająć więcej czasu, w przypadku osób ze złożonymi problemami zdrowotnymi.

  • Omawiane są postępy dietetyczne oraz jeśli istnieje taka potrzeba treningowe. Sprawdzeniu podlega poprawność realizacji jadłospisu i zaleceń z poprzedniej wizyty. Omawiane są wszelkie kłopoty jakie się pojawiły w trakcie stosowania diety. Wprowadzenie ewentualnych zmian i korekt. Ocena samopoczucia w trakcie stosowania diety. Określone zostają nowe cele.
  • W trakcie współpracy może zajść potrzeba korekty diety, przeprowadzenia kolejnych badań morfologicznych oraz wizyty u specjalistów.

Kontrole powinny być nie rzadsze niż co 6 tygodni. Jednak ostatecznie to pacjent decyduje o częstości spotkań.

W przypadku wielu przewlekłych niezakaźnych chorób odpowiednio skomponowana dieta odgrywa nierzadko ogromną rolę w leczeniu. Jej działanie oprócz wspomagania procesów leczniczych może wiązać się również z możliwością odstawienia środków farmakologicznych lub zmniejszenia ich dawki.